Cel firmy

 • Zagwarantować sprawność ciągów produkcyjnych
  - zwiększenie niezawodności ciągów produkcyjnych
  - wykrywanie i systematyczne usuwanie słabych punktów
  - proponowanie nowych rozwiązań technicznych
  - przestrzeganie warunków użytkowania urządzeń
  - szkolenie operatorów
  - unikanie przeciążenia urządzeń
  - uwzględnienie wymagań obsługi serwisowej na etapie projektowania i zamawiania nowych urządzeń
  - dla określenia polityki inwestowania
  - przez wspomaganie projektów inwestycyjnych
 • Wypracować formę i zasady współpracy pozwalające na realizację kompleksowej usługi typu „utrzymanie ruchu” w oparciu o specjalistów firmy „WAPPS”

Podstawowy zakres usług:

 • Remonty planowane i awaryjne typu "utrzymanie ruchu" w zakresie robót:
  • mechanicznych
  • elektrycznych
  • automatyki i sterowania
 • Modernizacje i wymiany urządzeń przemysłowych
 • Wykonawstwo i montaż konstrukcji ze stali węglowych
 • Remonty urządzeń dźwignicowych i transportowych
 • Montaż linii technologicznych
 • Projektowanie, montaż i konserwacja sieci komputerowych
 • Przeglądy i remonty maszyn elektrycznych
 • Prowadzimy magazyn części szybko zużywających się, co pozwala usuwać większość usterek pojawiających się w obsługiwanych przez nas instalacjach

Rodzaj świadczonych usług:

 • Stały, okresowy serwis - wykonywany wg. harmonogramu ustalonego z Klientem
 • Zakres prowadzonych prac:
  • sprawdzanie stanu technicznego urządzeń
  • usuwanie wykrytych usterek
 • Naprawy i przeglądy jednorazowe - wykonywane na pisemne zlecenie użytkownika w terminie i zakresie uzgodnionym z zleceniodawcą
 • Utrzymywanie pogotowia technicznego na potrzeby usuwania awarii

Zaplecze techniczne :

 • Samochody serwisowe
 • Warsztaty remontowe
 • Warsztaty do obróbki mechanicznej /tokarki,frezarki, szlifierki do wałków, szlifierki do płaszczyzn/
 • Pomieszczenia magazynowe

Na powyższe usługi posiadamy jako firma wszystkie niezbędne uprawnienia /w tym Urzędu Dozoru Technicznego/ jak też indywidualne uprawnienia kadry technicznej.